Harwig Installatiegroep

Harwig Installatiegroep

Harwig Installatiegroep is met ruim 150 medewerkers meer dan 100 jaar actief met ontwerpen, uitvoeren, onderhoud en beheren van technische installaties. Behalve voor het verzorgen van de complete multidisciplinaire installatie wordt Harwig regelmatig ingeschakeld in die gevallen waar specialistische kennis wordt vereist voor zaken als: brand-, inbraak en bliksembeveiligingstechniek, data- en telematicanetwerken, energiemanagement, klimaattechniek, legionella preventie en industriële automatisering.

Vanuit de vestigingen Emmen, Almere, Apeldoorn en Groningen levert Harwig een bijdrage bij het realiseren van nieuwbouw en renovatieprojecten voor overheid, instellingen en bedrijfsleven. Daarbij beschikt Harwig over een 24 uurs service-, onderhouds- en storingsdienst.

Harwig, experts met de juiste techniek.

I-VIC bij Harwig

a.i. Technisch Directeur

 Op gebied van techniek en productie de juiste gestructureerde coaching bieden, en leiding geven aan de organisatie. De eindverantwoordelijkheid die deze functie met zich mee brengt neemt I-VIC volledig voor haar rekening met alle daarbij behorende bevoegdheden middels een gedeelde directievoering. De organisatie bestaat uit 4 vestigingen en 180 medewerkers.

Resultaat:
Centrale doelstelling;
Verbetering/ optimalisatie van het bedrijfsrendement.
Afgeleide doelstellingen:
Zin- en onzin van elkaar scheiden;
Juiste mensen op de juiste plek;
Terugdringen variabelen in output (tevens verdringen van rework);
Optimale afstemming onderlinge afdelingen (soepele overgang van activiteiten);
Verbeteren medewerkerstevredenheid;
Verbeteren klanttevredenheid;
Verhogen orderintake met minimaal benodigde aanbiedingen.
Samengevat:
Organisatie lean inrichten;
Output verhogen;
Waste verlagen.

Harwig klant