Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis Groningen

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg en een aantal expertisegebieden. Men biedt zorg in een gastvrije omgeving en werkt nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen voor de beste zorg. Alle zorgprocessen zijn efficiënt georganiseerd, met de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt. Als duurzame onderneming is het Martini Ziekenhuis zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeert men onder meer in duurzame inzetbaarheid van professionals.

I-VIC bij het Martini Ziekenhuis

a.i. Manager Techniek & Huisvesting

Eindverantwoordelijk voor de afdeling techniek & Huisvesting waaronder:

Start opdracht:

- leiding geven aan de afdeling (33 FTE);

- herstructurering van werkprocessen;

- optimaliseren onderlinge verbanden binnen domein;

- intrinsieke verandermotivatie en begeleiding vanuit persoonsanalyse;

- klantbewust werken introduceren;

- financiële bewustwording.

(Beoogd) resultaat (opdracht loopt tot september 2019):

- hogere klant- en medewerkerstevredenheid;

- effectieve groei naar 37 FTE met winstgevendheid door efficiënte uitbesteding;

- projectmatig werken;

- risico beheersing over de installaties/ faalkostenreductie;

- klant en patiënt centraal stellen en vandaaruit werken;

- ingericht bedrijfsbureau dat waarde toevoegt aan het domein;

- ingericht adviesbureau op gebied van zowel techniek als huisvesting;

- beheersing van het strategisch huisvestings- en vastgoedplan;

- reductie van (ver)storingen door inrichting van Maintenance Engineering;

- operationele projecten- en onderhoud unit op basis van empowerment;

- DAS (deskundig,aandacht & service) introduceren binnen het FB i.s.m. 4 MT leden voor meer dan 300 FTE.