MST

Topklinisch Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST)

Medisch Spectrum Twente is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf met als kerntaken de gezondheid van de inwoners van de regio te bevorderen en een centrum voor opleiding en onderzoek te zijn. Dit doet het MST door het aanbieden van medisch-specialistische zorg.

Het ziekenhuis streeft ernaar dat patiënten voor al hun medisch-specialistische zorg in de regio terecht kunnen. Basiszorg is het fundament van het zorgaanbod van MST.

Daarnaast zijn er veel professionals in huis met bijzondere kennis en / of vaardigheden en beschikt het MST over een aantal bijzondere voorzieningen voor diagnostiek en behandeling (topklinisch profiel).

Medisch Spectrum Twente is voor deze topklinische en bijzondere functies hét centrum voor een grote regio en kan daardoor ook veel aandacht besteden aan opleiding en onderzoek van medische specialisten.

Kernwaarden zijn: Passie, Aandacht en Daadkracht

Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Medisch Spectrum Twente heeft locaties in Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen en Losser, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend. Medisch Spectrum Twente heeft een erkenning voor 1.070 bedden. Er werken circa 3.700 medewerkers, onder wie 235 medisch specialisten. Medisch Spectrum Twente werkt met een jaarlijks budget van ongeveer €325.000.000,-

MST Nacht

 

I-VIC bij MST

Voor het MST heeft I-VIC inmiddels 4 opdrachten vervuld.

a.i. Projectleider refurbishen werkplekken inzake de verhuizing

Verantwoordelijk voor het refurbishen en het uitgeven, binnen de integrale verhuisplanning, van ruim 600 complete werkplekken. Dit omtrent de inhuizing en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis.

a.i. Projectmanager investeringen medische techniek

Verantwoordelijk voor de implementatie van medische apparatuur die als investeringen zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsplannen voor 2014 en 2015 en noodzakelijk voor de ingebruikname van de nieuwbouw in 2016.

a.i. Inventarisator

Verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de impact op de project-organisatie van gebouwbeheer, van de op handen zijnde investeringen 2014-2015.

a.i. Projectleider R.A. Medische Instrumentatie

Eindverantwoordelijk voor een samengesteld intern- en extern projectteam om de risico-analyses van diverse medische apparatuur te verzorgen binnen een omkaderd tijdbestek en kwaliteitseis. Communicatie verzorgen met alle betrokkenen binnen het ziekenhuis en zorg dragen voor de juiste overdracht.