Nieuws

 

 

De interim manager anno nu:

We hebben de carrières van managers door de jaren heen meermaals van vorm zien veranderen. Ervaren managers en directeuren hebben veel opties: een vast dienstverband, stoppen met werken, een toezichthoudende rol of een tijdelijke rol als interim manager, consultant of coach. Soms ontstonden veranderingen door het economische klimaat terwijl het in andere gevallen kwam door persoonlijke voorkeuren.

Lees verder

I-VIC interim management

 

 

Resultaatgericht Samenwerken:

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.

Lees verder

Cloud-Maintenance-Management I-VIC

 

 

Onderhoud uitgesteld door economische fluctuaties:

Ondernemers kiezen zowel in economisch goede als slechte tijden ervoor om onderhoud van vaste activa uit te stellen. Uitstel van onderhoud gebeurt vaker bij onderhoud van onroerend goed dan bij andere kapitaalgoederen. Het uitstellen van onderhoud kost bedrijven per saldo uiteindelijk wel extra geld. Steeds vaker wordt predictief onderhoud gepleegd waarbij onderdelen pas vervangen worden nadat de noodzaak hiervan uit meetresultaten blijkt en dus niet op basis van het aantal draaiuren.

Lees verder

 

 

Regieorganisatie vervangt traditionele onderhoudsorganisatie:

Een regieorganisatie maakt het mogelijk om met een minimaal aantal eigen medewerkers het onderhoud flexibel te organiseren. Dit vraagt echter wel andere competenties van zowel de eigen medewerkers als van de onderhoudspartijen. In een regieorganisatie stuur je voornamelijk op output en komt de verantwoordelijkheid hoe het onderhoud wordt verricht bij de leverancier te liggen.

Lees verder

Onderhoud I-VIC

 

 

Daar gaan we weer: "zpp-ers krijgen teveel belastingvoordeel":

Teulings noemt de groei van het aantal zzp’ers de ‘uitholling van het werknemersschap’ en dat daardoor de belastingen door een steeds kleinere groep worden gedragen. Teulings vergeet echter te melden dat zzp’ers geen recht hebben op allerlei voorzieningen als de WW en de WIA. Ze kosten dus ook minder geld en het is daarom ook niet vreemd dat zij minder afdragen.

Lees verder

CBS: Meer flexwerkers in Nederland:

Ten opzichte van een jaar geleden kwamen er in het tweede kwartaal 103 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie bij. 

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie neemt al een aantal jaren toe. Dat meldt CBS.

Vooral meer flexibele arbeidsrelaties
De toename betrof vooral oproep-, inval- en uitzendkrachten en ook tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract. Vorige maand berichtte CBS al dat vooral de uitzendkrachten hebben bijgedragen aan de banengroei in het afgelopen jaar.
Het aantal werkenden dat als zelfstandige aan de slag is, nam ten opzichte van een jaar geleden toe met 32 duizend. Het betrof vrijwel uitsluitend zelfstandigen zonder personeel. De toename van het aantal zelfstandigen was vergelijkbaar met die in eerdere jaren. Daarentegen neemt het aantal werknemers met een vaste aanstelling al geruime tijd af, hoewel de daling met 28 duizend minder groot was dan in eerdere jaren.

 

Lees verder

 

 

Unica bereikt overeenstemming met Imtech Building Services:

Unica heeft overeenstemming bereikt met de curator over de nieuwe start van een deel van de voormalige bedrijfsactiviteiten van het vorige week failliet verklaarde Imtech Building Services B.V. Het betreft bedrijfsactiviteiten op het gebied van ontwerp en realisatie, beheer en onderhoud van technische installaties in gebouwen, brandbeveiliging-installaties en meet – en regeltechniek. Bij deze bedrijfsactiviteiten zijn momenteel ruim 800 medewerkers werkzaam.

Met deze overeenstemming heeft Unica toegang gekregen tot installatie-, klant- en personeelsgegevens. Met deze kennis is Unica in staat de werkzaamheden voor klanten van Imtech Building Services te continueren. Unica streeft ernaar zoveel mogelijk lopende werkzaamheden en medewerkers van Imtech Building Services over te nemen.

 

Lees verder

 

 

De 10 grootste valkuilen bij verandermanagement:

Bij verandermanagement is geen situatie hetzelfde, dus moet je creatief kunnen bijsturen. 

Veranderingsmanagement of verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De term is in 1980-er jaren ontstaan. Het Engelse equivalent change management wordt vaak gebruikt voor wijzigingen in de organisatie als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Je geeft leiding aan een veranderingsproces of gaat dat binnenkort doen. Daarom ben je benieuwd naar het effect van jouw aanpak, houding en gedrag. Je wilt leren hoe je draagvlak kunt creëren en effectief omgaat met weerstand. En je hebt behoefte aan methodieken en interventies om het veranderingsproces effectiever te laten verlopen. Kortom: je wilt je rol als veranderaar versterken.

Dit zijn de 10 meest voorkomende valkuilen.

Lees verder

 

 

MST Enschede krijgt sleutels van de nieuwbouw:

Daar waar I-VIC verantwoordelijk is voor het tijdig realiseren van de nieuwe medische apparatuur voor de inhuizing van de nieuwbouw, is vandaag een belangrijke stap voorwaarts voor het gehele project Bouwen aan Beter.

Ruimte, daglicht en centrale ruimten domineren de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Eventjes snel door het pand lopen voor een laatste inspectie en dan een ferme handdruk. Zo eenvoudig als de sleuteloverdracht van een woning doorgaans verloopt, zoveel maanden van voorcontroles en nazorg zijn verbonden met de oplevering van het nieuwe Medisch Spectrum Twente. 

Hoge open centrale ruimten kenmerken de door IAA Architecten ontworpen nieuwbouw aan het Koningsplein, waar ongeveer drie jaar aan is gewerkt. De 78.400 vierkante meters vloeroppervlakte zijn binnen de afgesproken tijd en binnen het budget (circa 239 miljoen euro) gerealiseerd.

Vrijdag 31 juli 2015 dragen de bouwers officieel de sleutel van de nieuwbouw in Enschede over aan het ziekenhuis. De eerste patiënten zijn er in januari welkom.

Lees verder

 

 

TPM - Total Productive maintenance:

De afkorting TPM staat voor Total Productive Maintenance en is een methodiek ter verbetering van de beschikbaarheid van machines en installaties. TPM is ontwikkeld vanuit de invalshoek van onderhouds-management en richt zich primair op productiviteitsverbeteringen. 

De oorsprong van TPM kan, net als veel andere Lean tools, worden gevonden in Japan. Echter, reeds in begin jaren vijftig werd er in Japan gestart met preventief onderhoud (PO), overgenomen van grote organisaties uit de Verenigde Staten. De Japanse toeleverancier in de automobielindustrie "Nippondenso" was het eerste bedrijf in Japan die deze vorm van onderhoud in de gehele organisatie integreerde en doorontwikkelde.

Naar mate de onderhoudskosten van het machinepark stegen en er steeds meer onderhoudspersoneel moest worden aangetrokken, nam het management het besluit dat veel routine onderhoud in het vervolg moest worden uitgevoerd door de operators zelf. Kosten waren hierbij echter niet de enige reden. Door het uitvoeren van Autonoom Onderhoud (oftewel eerstelijns onderhoud) door de operator zelf leerde deze de installatie beter begrijpen en kon deze verstoringen en kwaliteitsafwijkingen eerder identificeren. De Technische Dienst van de organisatie nam vervolgens de complexere onderhoudsklussen en -projecten waar.

Lees verder

 

 

Topmanagers kiezen vaker voor het bestaan als ZZP'er:

Hoogopgeleide managers kiezen er steeds vaker voor om hun diensten op interimbasis aan te bieden. De omstandigheden zijn doorgaans goed en de vooruitzichten op de markt positief, zo blijkt uit de 12e Interim Index van Schaekel & Partner en Nyenrode Business Universiteit onder 727 managers.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er sinds de start van de economische crisis in 2008 niet eerder zoveel interimbestuurders hebben gekozen om op zelfstandige basis te werken. Volgens de onderzoekers kan deze ontwikkeling worden verklaard door de huidige gunstige omstandigheden: het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief en opdrachten duren langer.

Lees verder

BTW verlaging bouw verdwijnt per 1 juli 2015:

Deze zomer komt er een einde aan de btw-verlaging op arbeid in de bouw. Op 1 juli 2015 zal het tarief van 6 procent weer stijgen naar het algemene tarief van 21 procent. Belangenorganisaties in de bouwsector waarschuwen voor een grote terugval aan opdrachten en inkomsten voor bouwbedrijven als de tariefswijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

De verlaging van het btw-tarief is ingevoerd in 2013 om de werkgelegenheid in de bouw, een branche die zwaar geraakt was door de aanhoudende economische crisis, een nieuwe impuls te geven. De regeling bleek succesvol.

Uit cijfers over 2014 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt bijvoorbeeld dat in dat jaar 480 miljoen euro extra omzet werd gedraaid door bouw- en klusbedrijven.

Lees verder