Quadrance

Quadrance. De standaard in gebouwzorg

Als het gaat om het beheer en onderhoud van uw gebouw(en), wilt u niets aan het toeval overlaten. Als specialist in gebouwzorg realiseert Quadrance zich dat als geen ander.

Wat uw onderhoudseisen ook zijn: Quadrance vertaalt strategisch beleid naar slimme uitvoerings- en implementatieoplossingen, waarbij de continuïteit van uw bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.

Uitgangspunt? Risicobeheersing en kostenbesparing. Voor de korte- en lange termijn.

Quadrance biedt vanuit haar expertise de marktsegmenten care, cure, cultuur, woningbouw, onderwijs en utiliteit.

Voor een realistische begroting van onderhoudskosten is een technische inspectie van groot belang. Met behulp van een onafhankelijke conditiemeting (NEN2767) bepaalt Quadrance de huidige staat van uw onroerend goed.

De 4 Quadranten waar Quadrance voor staat:

Mens, Financiën, Techniek en Organisatie.


 

I-VIC bij Quadrance

De basis van de regelmatige samenwerking tussen Quadrance en I-VIC is jaren geleden gelegd.

Nagenoeg alle zorgreferenties in de zorg zijn in opdracht geweest van Quadrance, gebouwzorg krijgt dan ook een nieuwe dimensie in de slogan van Quadrance.

Na verloop van jaren is deze samenwerking, op gebied van interim management, dermate gegroeid dat I-VIC één van de vaste vaste waarde is in de opdrachten van Quadrance.

Naast opdrachten interim invullen zijn er ook met enige regelmaat gesprekken tussen beide partijen waar het gaat om marktontwikkeling en kennisdeling.

Afbeelding orgAfbeelding techniek

Afbeelding1Afbeelding2