Regieorganisatie vervangt Traditionele Onderhoudsorganisatie

I-VIC stoommachine onderhoudDe traditionele onderhoudsorganisatie heeft zijn langste tijd gehad. Onderhoud van gebouwen en installaties en Assetmanagement wordt steeds belangrijker voor de continuïteit van bedrijven. Door bezuinigingen en behoefte aan flexibiliteit wordt steeds minder geïnvesteerd in een eigen onderhoudsorganisatie en gaat de voorkeur uit naar een regieorganisatie. 

Een regieorganisatie maakt het mogelijk om met een minimaal aantal eigen medewerkers het onderhoud flexibel te organiseren. Dit vraagt echter wel andere competenties van zowel de eigen medewerkers als van de onderhoudspartijen. In een regieorganisatie stuur je voornamelijk op output en komt de verantwoordelijkheid hoe het onderhoud wordt verricht bij de leverancier te liggen.

 

Van traditionele onderhoudsorganisaties, de dingen die voorbij gaan

Vroeger, en dit is echt niet zo lang geleden, hadden veel organisaties nog zelf veel vaklieden in dienst zoals schilders, een timmerman, monteurs en technisch beheerders. De trend van outsourcing lijkt sinds eind jaren negentig niet meer te stoppen. De recente crisis heeft dit met diverse reorganisaties versterkt waardoor er steeds minder eigen medewerkers voor uitvoerende onderhoudstaken worden ingezet. Met het verdwijnen van deze medewerkers verdwijnt er haast onopgemerkt naast kennis ook betrokkenheid bij het primaire proces én proactiviteit.

Juist met het invullen van de feitelijke klantbehoeften hebben leveranciers enorme moeite. Leveranciers denken nog steeds te veel aan ‘maximale omzet en winst’ in plaats van toegevoegde waarde. Hier ligt de sleutel voor succes! Waar eigen onderhoudsmedewerkers problemen zien aankomen en verhelpen voordat iemand er last van heeft, zal een externe leverancier wachten op een melding.

 

Onderhoud I-VICRegieorganisatie: onderhoud op maat

In een regieorganisatie leg je meer taken en autonomie dan vroeger bij de onderhoudsleverancier, maar houd je op een hoger niveau de touwtjes wel strak in handen. Hierdoor is er minder eigen technische kennis nodig maar is wel goed inzicht van de onderhoudsprocessen noodzakelijk om de regie te kunnen voeren. Dit vraagt om onderhoudscontracten op maat en bijbehorende competenties van zowel de eigen organisatie als medewerkers van de onderhoudspartijen. Bij traditioneel ingerichte organisaties zijn deze vaak niet van nature aanwezig en betekent dat ook de cultuur binnen de organisatie verandert. Om goede prestaties samen te realiseren moet door beiden worden geïnvesteerd!

 

Voorbeelden van regieorganisaties

‘Bottom line’ maakt het eigenlijk niet uit of het nu een vakantiepark, een ziekenhuis of een onderwijsinstelling is. Bedrijfscontinuïteit is de strategische doelstelling. Dit houdt in dat gebouwen en installaties in alle opzichten simpelweg betrouwbaar moeten zijn. Voor het primaire proces is het namelijk een vanzelfsprekendheid dat alles functioneert zoals het hoort: elke dag weer stroom uit het stopcontact, aangenaam klimaat, bij brand de brandmeldinstallatie werkt, het noodstroomaggregaat opstart bij spanningsuitval etc. Als je het onderhoud uitbesteedt, moet je daarom nauwkeurig kunnen omschrijven wat je precies verwacht. Op dit punt gaat het vaak mis. Bijvoorbeeld een prestatiecontract aangaan en hopen dat de leverancier doet wat jij verwacht.

 

 Uw regieorganisatie inrichten

I-VIC weet precies waar ze op moet letten om het onderhoud te organiseren en richten ons op de vereiste onderhoudsprocessen, mensen en systemen. Daarbij verplaatsen wij ons helemaal in de positie van de klant, maar dan wel met ons kennersoog gericht op onderhoud. Zo helpen wij een visie te ontwikkelen, waarin onderhoud niet een doel op zichzelf is, maar ten dienste staat van het primaire bedrijfsproces.