Resultaat Gericht Samenwerken

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel  van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

I-VIC Interim

 

Partnership

Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij.

 

 

 

Voordelen voor onderhoudsbedrijven

Ook de onderhoudsbedrijven hebben profijt van resultaatgericht onderhoud. Het is een manier van werken waarbij continuïteit is verzekerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.

MJOP I-VIC Interim