Waterlandziekenhuis Purmerend

Waterlandziekenhuis Purmerend en het BWO in Volendam

Het Waterlandziekenhuis wil voor de patiënt dé zorgpartner zijn op het gebied van ziekenhuiszorg in de regio Waterland. Patiënten kunnen met alle zorgvragen terecht in het Waterlandziekenhuis. Ook daar waar zij de zorgvraag niet kunnen beantwoorden, zorgt het Waterlandziekenhuis voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt. Het gebouw biedt veel licht en ruimte, frisse kleuren en voldoende mogelijkheden voor rust. De architect is Jan Tennekes, die in 1988 het gebouw voltooide. Het Waterlandziekenhuis heeft de afgelopen jaren ruim een kwart aan bestaande m2 bijgebouwd. Ook dit naar ontwerp van Tennekes. Het Waterlandziekenhuis heeft een dependance in Volendam, het Behandelcentrum Waterland Oost (BWO). In dit behandelcentrum worden poliklinieken gedraaid. Verder zijn de apotheek, thuiszorg, de verloskundigen en een aantal huisartsen uit Volendam hier gevestigd.

Fusie

Vanaf 1 april 2017 vormen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie. Hiermee bundelen beide ziekenhuizen en hun buitenlocaties de kennis en vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden.

waterlandziekenhuis.JPG
Fusiebericht-foto_pers

I-VIC bij het Waterlandziekenhuis

a.i. Afdelingshoofd Techniek & Huisvesting 

Eindverantwoordelijk voor de afdelingen Huisvesting, Medische techniek, Telecommunicatie en Gebouwbeheer waaronder:

- begeleiden en ontwikkelen van medewerkers;

- opstellen van budget voor de afdeling;

- oplevering van projecten;

- voorbereiden en operationeel structureren van de voorgenomen fusieplannen;

- ontwikkelingen vertalen naar bedrijfskundige toepassingen;

- de implementatie van investeringen (equipment);

- input leveren aan diverse verbeter- en beheerteams waaronder o.a. de investeringscommissie en medische gassen.

Daarnaast verantwoordelijk voor de fusie van de genoemde afdelingen vanuit het Waterlandziekenhuis met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Fusiedatum is 1 april, de overgangstijd tot de feitelijke samensmelting van beide locaties bedraagt circa 4 maand.